Zonne-energie voor ontwikkelingslanden

socialmedia 06terug

solarschools-nlDe zon verbindt kinderen over de hele wereld met elkaar. Kinderen maken niet alleen gebruik van diezelfde zon, maar dankzij zonnestroom kunnen kinderen leren van elkaar, over grenzen van cultuur, land en zelfs taal heen.

Ze kunnen briefjes naar elkaar sturen en zo kennis nemen van elkaars leven en cultuur. PicoSol zet het project Solar chools op, dat het technisch mogelijk maakt.

solarschools-1Niet ver van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh ligt het dorpje Srê Ampil. De bewoners leven van de rijst en van de visserij. Er wonen veel kinderen in het dorp. De meeste wonen gewoon bij hun ouders. Er wonen ook 70 kinderen in een weeshuis.

PicoSol heeft meegeholpen om een school voor de kinderen van het weeshuis en het dorp te bouwen. Ze krijgen hier engelse les. We gaan ze nu ook leren om te computeren. Kennis van engels en de computer zal de arbeisperspectieven van de kinderen verbeteren.

Planning

solarschools-2In 2013 wordt het project uitgevoerd bij wijze van proef. We Ieggen relaties tussen een Nederlandse 'Solar School' en de school in Srê Ampil. Door middel van persoonlijke relaties en uitwisseling tussen kinderen onderling wordt samenwerking persoonlijk. We ontwikkelen een website die het contact tussen kinderen mogelijk maakt. De waarde van de energie-opbrengst van de Nederlandse zonnepanelen wordt overgemaakt naar Cambodja om het systeem te onderhouden.

solarschools-computerclassDeelnemende partijen

Gelukkig hoeven we het project niet alleen te doen. Dankzij een interessante samenwerking kunnen we de uitvoering van het proefproject mogelijk maken:

  • Esyst participeert in dit project met kennis, apparatuur en internet-faciliteiten.
  • Niek van Baalen ontwikkelt als vrijwilliger de website SolarSchools.nl.
  • Net4Kids heeft een subsidie ter beschikking gesteld voor een deel van de uitvoering van het Cambodjaanse programma;
  • De werkgroep 'Zon op School' van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier zet een gemeenschappelijk zonne-energieproject op in de wijk, waarop de pilot SolarSchools.nl zal aansluiten;
  • Zonnepanelenfabriek Scheuten Solar heeft zonnepanenelen om niet ter beschikking gesteld, niet alleen voor het proefproject, maar ook voor een tweetal Cambodjaanse SolarSchools die zullen volgen na de proef;
  • Universiteit Twente, Vakgroep Industrieel Ontwerpen. In de zomer van 2010 heeft afstudeerder Judith School Uiterkamp (industrieel ontwerper) een onderzoek gedaan, waarbinnen het concept SolarSchools.nl is uitgewerkt. In 2012 werkte afstudeerder Mila Bom (Onderwijskunde) aan het onderwijsproject voor de Nederlandse school.
  • PicoSol Cambodia is de Cambodjaanse tak van Pico Sol die uitvoering in Cambodja organiseert.
  • Khmer Foundation for Justice Peace and Development: Een Cambodjaanse NGO die twee weeshuizen runt. Pico Sol heeft een lange termijn relatie met deze organisatie. Pico Sol Cambodia is gehuisvest op de grond van een van de weeshuizen. Aan het weeshuis is een school verbonden die deelneemt in de pilot.
From the standpoint of quality replica louis vuitton, Italian Prada has been around the world many flagship store, which indicates a replica handbags large number of consumers for the new quality replica louis vuitton handbags is always very positive. It has a great reputation as a luxury brand, the quality,replica handbags of course ready.

Hot: