Zonne-energie voor ontwikkelingslanden

socialmedia 06terug

In lijn met de voorwaarden die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, geven wij hieronder een snapshot van PicoSol:

De naam: Stichting PicoSol

Fiscaal nummer / RSIN8089.25.192

Contactgegevens:

Postadres: Postbus 74; 3800 AB Amersfoort
Bezoekersadres: Soesterweg 314-A; 3812 BH Amersfoort
Telefoon: 033-4650988
Meer informatie over onze bereikbaarheid is te vinden op de contact-pagina. 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Giel Linthorst;
Secretatis: Maike Ouwerkerk
Penningmeester: Ewout van der Beek
Op de pagina Wie zijn wij? stellen zij zich kort voor.

Beleidsplan:

Aan het beleidsplan wordt nog gewerkt. Deze is 1 januari 2014 beschikbaar via deze website.

Beloningsbeleid:

PicoSol is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat mensen tegen een onkostenvergoeding werken en er nietmand salaris ontvangt. In lijn met dit beleid werkt ook het bestuur onbezoldigd.
Sommige van onze vrijwilligers zijn werkzaam als zelfstandige. In voorkomende gevallen wordt hun inzet en expertise binnen projecten aangeboden aan sponsors. Het bestuur beslist in deze situaties over de redelijkheid van de vergoeding.
In Cambodja heeft PicoSol een landen-organisatie opgericht. Deze is formeel nog onafhankelijk van PicoSol, hoewel daaraan mogelijk in 2014 verandering in komt. Personeel van PicoSol Cambodia is wel een loondienst. De maand-salarissen variëren tussen $50 (parttime schoonmaakster) en $1150,- (full time directeur).

Doelstelling:

PiicoSol's doel is dat er zich in projectlanden een markt ontwikkelt voor zonne-energie. De droom is dat zonnepanelen als een logische en geloofwaardig product op grote schaal wordt ingezet: Een brede ontwikkeling van het platteland, en nog milieuvriendelijk ook.

Verslag activiteiten:

Tweemaal per jaar geven wij een nieuwsbrief uit van 4 kantjes, waarin verslag wordt gedaan van onze activiteiten. De nieuwsbrieven zijn Nederlandstalig en staan gearchiveerd in ons Download-gebied.
Via deze website publiceren we regelmatig nieuwsberichten rondom projecten. Deze berichten zijn gerubriceerd op de landen waarin we actief zijn, en kunt u lezen via deze link.
Onregelmatig, maar met een frequentie die enkele keer per week is, wordt er door middel van een "praatje met een plaatje" op onze FaceBook-pagina informatie verstrekt over de gang van zaken in onze projecten.
Elk jaar wordt een jaarverslag gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan over activiteiten, en een vooruitblik wordt gepresenteerd van het volgende jaar. Het jaarverslag is te vinden in het download-gebied van deze website.

Financiële verantwoording:

Jaarlijks publiceren wij eind juni het Nederlandstalige jaarverslag van het jaar ervoor. Wij doen met dit verslag mee met de Transparantprijs voor kleine goede doelen. Dit jaarverslag wordt ook vertaald in het engels, in de periode daarna. Het jaarverslag geeft ook een financiële verantwoording over het boekjaar. Als uitgangspunt voor het financiële verslag geldt de Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving, welke wordt uitgegeven door het CBF. Het jaarverslag is te vinden in het download-gebied van deze website.

From the standpoint of quality replica louis vuitton, Italian Prada has been around the world many flagship store, which indicates a replica handbags large number of consumers for the new quality replica louis vuitton handbags is always very positive. It has a great reputation as a luxury brand, the quality,replica handbags of course ready.

Hot: