Zonne-energie voor ontwikkelingslanden

socialmedia 06terug

Het werk van PicoSol zou niet mogelijk zijn zonder donateurs, sponsors, partners, subsidie-verstrekkers en mensen die ons met raad en daad ondersteunen.

Partners en samenwerking

ETC Foundation uit Leusden ondersteunt de opbouw van het trainingsprogramma in Cambodja vanuit het Technical Training Programme (TTP). Behalve een financiĆ«le bijdrage omvat deze ondersteuning professionele coaching.  etc-logo
Stichting Rajori uit Utrecht ondersteunt enkele dorpen op het Papua eiland Biak. In 2007 en 2010 hebben we gezamenlijk enkele project uitgevoerd. Een waterleiding met een zonnepomp voor de dorpen Sowek en Sawendi was het resultaat.  rajori
Met het bedrijf Esyst uit Zwolle werken we samen binnen SolarSchools. Esyst is gespecialiseerd in ICT-oplossingen voor het onderwijs. Voor scholen in ontwikkelingslanden leveren zij een geschikte maatoplossing met energiezuinige computers en beheer op afstand.  esyst-logo
Kamworks is het zonne-energiebedrijf in Cambodja waarvan PicoSol aan de wieg stond in 2006. Sinds 2008 werkt PicoSol op een vruchtbare wijze samen.   kamworks-logo
Stichting Babungo ondersteunt het Kameroense ziekenhuis Babungo Integrated Health Centre. In 2010 hebben we met deze stichting uit Monnickendam samengewerkt aan een zonne -energieproject.  babungo
De stichting Steunfonds Kyoga ondersteunt ontwikkelings-projecten in Kumi, Oeganda. In 2009-2010 legden we de basis voor een technisch project voor Kumi Hospital, dat in 2011-2012 werd uitgevoerd. kyoga
Samen met woningcorporatie De Alliantie, het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum en de Lutherse Diaconie werkt Pico Sol mee aan het zonne-energie educatieproject "Plek onder de zon". Een 15-tal klassen van Amsterdamse basisscholen doet hieraan mee. Het project duurt drie jaar.
plek-onderdezon
De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier werkt aan een aantal duurzaamheids-thema's in de wijk Soesterkwartier, waar PicoSol ook is gevestigd. De vereniging is partner bij het opzetten van het eerste proefproject met SolarSchools, waarbij basisschool De Kubus ook betrokken is. duurzaam-soesterkwartier

Sponsors 

Stichting Net4Kids ondersteunt projecten met kinderen in ontwikkelingslanden. Net4Kids ondersteunt twee van onze projecten in Cambodja: De pilot SolarSchools en de ontwikkeling van de Solar Campus. net4kids
Medewerkers van installatiebedrijf Joulz hebben geld bijeen gebracht voor PicoSol projecten in Cambodja. Mede hierdoor wordt nu gewerkt aan een structurele samenwerking tussen Joulz en PicoSol. joulz
Triodos Foundation heeft een fonds ter beschikking gesteld waarmee een garantiefonds is opgezet die onze activiteiten met startende micro-ondernemers in Cambodja mogelijk maken. triodos
Het Energy for All partnership van ADB bood ondersteuning aan het project 'A business in a box for Cambodian solar rental entrepreneurs'.   e4all
Agentschap NL ondersteunt met een subsidie uit het Deay Ouwens Fonds een tweetal activiteiten in Cambodja via Pico Sol Cambodia: Het uitvoeren van showcase-projecten (2010) en de ontwikkeling van het trainings-programma (2011-2012).  agencynl
Milieukunde Studievereniging Storm van Universiteit Utrecht heeft in 2011 en 2012 diverse activiteiten georganiseerd om fondsen in te zamelen voor het project in Cambodja tot behoud van de zoetwater-dolfijnen. storm

 

From the standpoint of quality replica louis vuitton, Italian Prada has been around the world many flagship store, which indicates a replica handbags large number of consumers for the new quality replica louis vuitton handbags is always very positive. It has a great reputation as a luxury brand, the quality,replica handbags of course ready.

Hot: