Zonne-energie voor ontwikkelingslanden

socialmedia 06terug

solar-house-sre-ampilMissie

PiicoSol's uiteindelijke doel is dat er zich in projectlanden een markt ontwikkelt voor zonne-energie. De droom is dat zonnepanelen als een logische en geloofwaardig product op grote schaal wordt ingezet: Een brede ontwikkeling van het platteland, en nog milieuvriendelijk ook.

Visie en strategie

Vanouds focust PicoSol zich op projecten met een gemeenschappelijk belang. Zo kunnen de mensen uit afgelegen dorpen kennis maken met de voordelen van zonnestroom. Door het uitvoeren van demonstratieprojecten demonstreren we de toegevoegde waarde van zonne-energie.

In Cambodja heeft PicoSol deze strategie verlaten. Door jaarlijks een handvol demonstratie-systemen te plaatsen, zal de markt zich niet ontwikkelen. We hebben ons verdiept in de optimale rol die je als NGO kunt vervullen bij het opbouwen van een zonne-energie sector. In Cambodja wordt de solar markt bepaald door een klein aantal solar bedrijven, die "ieder voor zich" gaan. Ze zitten vooral in de hoofdstad Phnom Penh. De haarvaten van het land zijn nog nauwelijks bereikt. Vanuit deze analyse is in 2010 PicoSol 2.0 geformuleerd, waarbij de focus wordt verlegd van demonstratieprojecten naar marktontwikkelende activiteiten.

lvae-em-awareness-campaignKijkend naar PicoSol's sterke kanten, is hieruit een strategie opgezet die uitgaat van een tweetal kerntaken, die de focus vanaf 2011 bepalen. Om te beginnen in Cambodja, maar een dergelijke formule zal ook voor de opbouw van een programma in andere landen worden gehanteerd.

1. Solar marktontwikkeling: Het wegnemen van barrières die momenteel ervoor zorgen dat de distributie van zonne-energie oplossingen op het platteland stagneert. Deze kerntaak verdelen we verder onder in de volgende taken:

  • Het opbouwen van capaciteit van mensen om bij te dragen aan deze marktontwikkeling door middel van het geven van trainingen
  • Het opzetten van een netwerk van dorps-ondernemers die de distributie van zonne-energieproducten verzorgt
  • Het uitvoeren van bewustwordingscampagnes waardoor de doelgroep van plattelanders kennis neemt van de voordelen van zonne-energie.


2. SolarSchools: Het opzetten van structurele langdurige relaties tussen Nederlandse basisscholen en Cambodjaanse scholen, met een educatieve uitwerking in beide landen. Deze activiteit kan worden gezien als een logisch vervolg op de PicoSol strategie van voorgaande jaren, waarbij het accent lag op demonstratieprojecten. 

solarschools

 

From the standpoint of quality replica louis vuitton, Italian Prada has been around the world many flagship store, which indicates a replica handbags large number of consumers for the new quality replica louis vuitton handbags is always very positive. It has a great reputation as a luxury brand, the quality,replica handbags of course ready.

Hot: