Zonne-energie voor ontwikkelingslanden

socialmedia 06terug

anbilogoPicoSol is volledig afhankelijk van giften. We weken met vrijwilligers, en hebben daarom een kleine overhead.

Omdat PicoSol een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kunt u uw gift aftrekken van de belasting. Uw gift is van harte welkom op onze girorekening 1645 t.n.v. PicoSol te Amersfoort (IBAN: NL66 INGB 0000001645).

U kunt ons ook machtigen. Makkelijk voor u, fijn voor ons. Gebruik hiertoe het  machtigingsformulier.

Indien u graag de nieuwsbrief (tweemaal per jaar) ontvangt, kunt u dat hier opgeven. U kunt hier ook aangeven of u een papieren versie wenst of een digitale.

From the standpoint of quality replica louis vuitton, Italian Prada has been around the world many flagship store, which indicates a replica handbags large number of consumers for the new quality replica louis vuitton handbags is always very positive. It has a great reputation as a luxury brand, the quality,replica handbags of course ready.

Hot: